เรื่องเว็บให้เราดูแล

ออกแบบเว็บ เขียนเว็บ ดูแลเว็บ

เรามีความเชี่ยวชาญในการเขียนเว็บ ออกแบบเว็บ ถึง 20 ปี ทีมงานเราได้รับรางวัลเกี่ยวกับการออกแบบเว็บ เขียนเว็บหลายรางวัล ได้รับความไว้วางจากบริษัทหลายแห่งในการใช้บริการกับเราตั้งแต่ ขั้นตอนการออกแบบ เขียนเว็บ โฮสติ้ง ไปจนถึงดูแลรายเดือน

Our Services

เรามอบบริการที่หลากหลายในด้านเทคโนโลยีเพื่อความต้องการของคุณ

Web Develop

บริการรับทํา Website ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบเว็บไซต์ ( Web Design) ตามต้องการ จนถึง Online Website ของท่าน ให้พร้อมใช้งาน ท่านสามารถ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เนื้อหา ใน Website ของท่านได้เองในอนาคต

Hosting & Domain

บริการให้เช่าพื้นที่ สําหรับจัดทํา Website ด้วย Server ที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้เพื่อให้ท่านวางใจได้ว่า Website ของท่านจะสามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพและปลอดภัยด้วยระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสูง

Graphic Design

บริการออกแบบสื่อโฆษณา ทั้งรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ แบนเนอร์เว็บไซต์ ป้ายโฆษณาสำหรับโซเชียลมีเดีย โดยคำนึงถึงหลักอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) ให้เหมาะกับแบรนด์ธุรกิจของคุณ

Mobile App

บริการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม สําหรับ Smart Phone หรือ Talbet Device เช่น Android, iOS, Windows Phone 8 และ html5 ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานมืออาชีพ

Photograph

บริการถ่ายภาพสำหรับใช้บนเว็บไซต์ โดยช่างภาพมืออาชีพ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้แก่เว็บไซต์ และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์ธุรกิจเกิดความน่าเชื่อถือสูงสุด

IT Consult

บริการปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงข้อมูลในองค์กร Intranet และ Internet การติดตั้งระบบ Server เช่น Mail, DataBase, Proxy & Firewall Server